Magie

Mijn definitie van magie

Mensen vragen me wel eens naar mijn definitie van ‘magie’, vanuit een soort volks zwart-wit idee van goed en kwaad zonder dat kleur schijnbaar een rol mag spelen. Welnu, ik zal op deze pagina pogen mijn definitie van magie uit de doeken te doen

De gangbare definitie van magie werd in de westerse hermetiek door Crowley geïntroduceerd als ‘Magie is de kunst om verandering teweeg te brengen in harmonie met de wil’.

Die definitie is mij wat te algemeen. Als ik een potlood op een bureau van plaats verander is dat volgens deze definitie magie. Dat vind ik problematisch, omdat je met zo’n definitie een hele klasse potloodschuivers gaat scheppen die dat potloodschuiven als magie gaan bestempelen en voor je het weet zit je hele organisatie vol potloodschuifexperts en liefhebbers.

Wat ik dus mis in die definitie is een richting. Een richting die ik in het Tolteeks sjamanisme wel terug vond: de brujo’s daar hebben als doel te vechten voor hun eigen vrijheid. Vrijheid en geestverruiming, precies die wil ik dienen en precies die dienen in een definitie van magie te staan.

Alles in dienst van de vrijheid en de geestverruiming stellen klinkt denk ik erg boeddhistisch, vandaar dat het niet gek is dat Veronique en ik elkaar vonden.

Wicca’s hebben bijvoorbeeld deze stelregel: doe wat je wilt, mits je er niemand kwaad mee doet. Ook met die stelregel kun je je leven wijden aan het verschuiven van potloden op een bureau.

Wanneer je het over ‘magie’ hebt roept dat bij volkse types vaak een heel gewelddadige fantasie op. Het gaat dan meestal over fantasietjes over het domineren van anderen met verborgen krachten.

Voor mij is dat allemaal te reduceren tot de eerste vijand op het pad: de Angst. Angst die je een hoop onzin wijs poogt maken. Angst die jou vertelt dat het überhaupt mogelijk is dat een ander jou zou beheersen.

In onze traditie leren we dat Angst de echte vijand is, en wie die angst weet verslaan wint een enorme geestelijke helderheid, die gedurende het hele leven niet meer zal verdwijnen. Dat is al een behoorlijk stuk echte vrijheid.

Magie is de kunst de geest ( het verzamelpunt) te beheersen richting de absolute vrijheid. Die definitie werkt voor mij, omdat er een richting in zit. Het is een moeilijk pad, dat een leven vol training vergt. Een definitie die wat ruimer is en potloden schuiven op een bureau omhelst hanteren snap ik dus best – maar is voor mij niet waar de echte magie schuilt.

Een van de kernproblemen die ik zie met magie in het westen is dat alle vormen van Magie hier de wederkomst van de Allies / Teacher Plants predateren. Zonder die Allies en de wegen die zij voor de geest vrij kunnen maken neigt de mens steeds in dezelfde kringetjes te gaan ronddraaien. Crowley en Wicca’s en zelfs traditionele Druïdes werkten niet of nauwelijks met Teacher Plants – bij Wicca’s kennen ze wel Alruin en Belladonna, maar juist dat zijn gevaarlijke en beperkt nuttige substanties.

De enige daadwerkelijk westerse Teacher Plant is de Amanita Muscaria, en je ziet die eigenlijk alleen bij sjamanistische tradities bij restanten van natuurvolkeren in het hoge noorden of Siberie. Waarom? Nou, om de vreemde reden dat al die zogenaamd Westerse tradities nooit op het idee kwamen dat zoiets hier bestaat, omdat ze niet echt (volledig) in contact met de natuur staan, of omdat ze luisteren naar de ANGST. En dat is jammer. Om die reden zijn we bij HOST een stuk teacher-plant vriendelijker.

In de Harris-Crowley tarot staan die drie scholen van de magie overigens ook afgebeeld – de zwarte magiër, bij wie de magie het ego dient, de witte magiër, bij wie de magie dezelfde aap in andere vorm dient, en de transcedentele magier, bij wie de aap revolteert tegen de magiër.

de ‘witte’, de ‘zwarte’ en de transcendentale magus

In de traditionele westerse magie refereert men naar mensen met mijn soort opvattingen als ‘de gele school’ en die wordt inderdaad met het Aziatische en het boeddhistische geassocieerd. Maar dat is dus niet helemaal terecht. De andere scholen worden immers in de tarot al als dwaalwegen afgebeeld 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *